Değerlerimiz

Değerlerimiz

  • İçinde bulunduğumuz toplumun değer yargılarının önemsenmesi.
  • Ticari ahlak kurallarına önem verilmesi.
  • Piyasa koşullarına ve zamana göre çabuk hareket edebilmek.
  • Çağın gerklerine uygun teknolojik altyapı ile çalışmak.
  • Herkesin gelişimi için çaba harcamak.
  • Yaptıklarında ve söylediklerinde tutarlı olmak.
  • Herkese karşı adil davranmak.
  • Herkesin bilgilerini gizli tutmak.
  • Satış ve satış sonrası hizmetlerde beklentilerin üzerinde ve zamanında çözüm bulmak.
  • Karşılıklı memnuniyeti tüm faaliyetlerin odağında tutmak.